Skip to main content

Sa do t'ju paguajmë për t'iu përgjigjur sondazheve në internet?

Ju do të shpërbleheni për çdo anketë që plotësoni. Shuma e parave që do të merrni varet nga kohëzgjatja dhe lloji i anketës (shih tabelën më poshtë). Sapo të përfundojë anketa, shpërblimet do të shtohen dhe grumbullohen në llogarinë tuaj të panelit. Pasi të keni arritur minimumin e shumës, mund t'i transferoni paratë në llogarinë tuaj PayPal ose të merrni shpërblimet tuaja përmes GCodes.

Paratë do të transferohen në llogarinë tuaj online në PayPal brenda 3 deri në 6 ditë pune.

Për të marrë pagesën përmes PayPal, duhet të keni një llogari Paypal (mund të regjistroheni e të krijoni një llogari duke shkuar te paypal.com).
Është shumë e rëndësishme që llogaria juaj Paypal të ketë të  njëjtën adresë emaili  me adresën e emailit ku merrni anketat (ne dërgojmë para vetëm në këtë email) - këtu do të gjeni më shumë informacion. Për të përfunduar transaksionin ju duhet ta miratoni atë në llogarinë tuaj PayPal brenda 30 ditëve. PayPal ngarkon një komision administrimi prej 2% për transferimin e parave në llogarinë tuaj PayPal.

Metodat e Mundshme të Pagesës

Përdoruesit e panelit mund të marrin shpërblimet e tyre duke përdorur metodën/at e mëposhtme pasi të kenë fituar shumën minimale për një transaksion.

 

Emërtimi i pagesës

Vlera e transaksionit në EUR

GCodes (GCodes (English) - EUR)

10.00 EUR

 

Modeli i shpërblimit të panelistit

Modeli më poshtë ilustron se çfarë do të fitojë një panelist për një anketë të përfunduar të një gjatësie të caktuar në minuta. Kohëzgjatja maksimale e intervistës nuk duhet të kalojë 30 minuta.

 

Nga – Tek (në minuta)
Shpërblimi (EUR)
0 - 2 0.10 EUR
3 - 4 0.20 EUR
5
0.20 EUR
6 - 7 0.30 EUR
8 - 9 0.30 EUR
10 - 11 0.40 EUR
12 - 13 0.40 EUR
14 - 15 0.50 EUR
16 - 18 0.70 EUR
19 - 20 0.70 EUR
21 - 23 0.80 EUR
24 - 25 0.90 EUR
26 - 27 1.00 EUR
28 - 30 1.30 EUR